23 ธ.ค.65 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา