ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู อำเภอปลาปาก

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร. นฤมล สุภาทอง รองผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู ณ รร.บ้านปลาปากน้อย, รร. ปลาปากราษฎรบำรุง, รร. บ้านกอก, รร. บ้านวังยาง, รร.บ้านหนองบัว, รร. บ้านใหม่วังเชือม อ. ปลาปาก จ. นครพนม