การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1