พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา  2565  กลุ่มเครือข่ายวังยางพัฒนา 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา  2565  กลุ่มเครือข่าย  วังยางพัฒนา  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองโพธิ์วังโน  อ.วังยาง จ. นครพนม