“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565

วันที่  28  ธันวาคม  2565 เวลา 08.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน     ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ,ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา