ร่วมอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และรองผู้ว่าจังหวัดนครพนม

วันที่  5  มกราคม  2566  เวลา 11.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  นำคณะเจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และรองผู้ว่าจังหวัดนครพนม