ร่วมอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และรองผู้ว่าจังหวัดนครพนม