ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู อ.ธาตุพนม 

วันที่ 6 มกราคม  2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 มอบหมายให้  นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ศน. วิทวินทร์  ประทังคติ  ศน. อารยา   ภาระวงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ณ  ร.ร.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์,  ร.ร. บ้านห้วยทราย, ร.ร.บ้านดงป่ายูง   อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม