ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มกราคม  2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม โดยมี นายพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธาน