การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย

วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายในจังหวัดนครพนม ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , สพป. นครพนม เขต ๒ , ศธ.นครพนม , สพม.นครพนม และนางสาวสถาพร แก้วเคน รก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะฯ