กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง 

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม  เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1  เป็นประธานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2565  เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง  ณ  รร.ตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม