ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ณ  สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบนโยบาย จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหารหลัก นโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 5

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 3

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพ …

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี  Read More »

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,   สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอา …

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,   สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต Read More »

วัต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวร …

วัต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Read More »

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2 ตามแผนการดำเนินงานโครงการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพ …

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2 ตามแผนการดำเนินงานโครงการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) Read More »

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566 ) เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู และเครือข่ายนาแกนาคู่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพ …

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566 ) เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู และเครือข่ายนาแกนาคู่ Read More »

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ …

มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 Read More »