ประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผ …

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 Read More »

เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1

เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ …

เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 Read More »

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 2 มิถุนายน  2566  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน …

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566 Read More »

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 2566 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำม …

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 Read More »

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เข …

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 Read More »

ประชุมโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”  โดยการประชุมครั้งนี้มี

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 1