ประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.   ณ  ห้องประชุม …

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน …

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน Read More »

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายอภิชัย ทำมาน …

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Read More »

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป. นครพ …

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF. Read More »