ประชาสัมพันธ์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ รร.บ้านดอนโทน รร.บ้านหนองบ่อ และ รร.นาผือบอนราษฎร์บำรุง

วันที่ 17 มีนาคม 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพ …

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ รร.บ้านดอนโทน รร.บ้านหนองบ่อ และ รร.นาผือบอนราษฎร์บำรุง Read More »

พิธีเปิดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์” หอประชุม ร.ร. สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ …

พิธีเปิดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งกิจกรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์” หอประชุม ร.ร. สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) Read More »

พิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ …

พิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ณ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก Read More »

วัประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม 

เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นคร …

วัประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม  Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.30น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.ส …

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เ …

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร Read More »