ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.   ณ  ห้องประชุม …

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน …

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน Read More »

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายอภิชัย ทำมาน …

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Read More »

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป. นครพ …

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการเตรียมงาน   KICK.  OOF. Read More »

คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่  28  พฤศจิกายน  2565  นายอภิชัย  ทำมาน   มอบหมาย …

คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน …

 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 Read More »

รับมอบเงิน สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย ทำมา …

รับมอบเงิน สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Read More »

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 (รอบบ่าย) เวลา 13.00 น.& …

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 Read More »

ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย ทำทาน ผอ.สพป.นครพนม …

ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) Read More »