ภาพข่าวกิจกรรม

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1

วันที่ 21 กันยายน  2566 เวลา 14.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผ …

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 Read More »

ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เข …

ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครพนม Read More »

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ รร. บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นพ เขต 1 …

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ รร. บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ Read More »

ร่วมพิธีรับมอบเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เข …

ร่วมพิธีรับมอบเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน Read More »

การประชุมคระกรรมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใ …

การประชุมคระกรรมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใ …

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566 Read More »

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ณ  สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบนโยบาย จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหารหลัก นโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 5

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพ …

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี  Read More »

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,   สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอา …

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,   สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต Read More »

วัต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวร …

วัต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Read More »