ภาพข่าวกิจกรรม

สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผ …

สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ Read More »

ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ หอ …

ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก Read More »