ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านอุ้มเหม้าวิทยาคาร

วันที่  19  มกราคม  2566 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านอุ้มเหม้าวิทยาคาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม