มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม  เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท

วันที่ 27 มกราคม  2566 เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมงานศพและมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม คือ นางสาววัฒนา แสนรังค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น  ณ  ศาลาวัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  และในการนี้ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม  เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท