ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นายชาญชัย วังกะธาตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดนครพนม ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม