ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 31 มกราคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ในการเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ​ จังหวัดร้อยเอ็ด และในเวลา 17.00 น.  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ  ลานสาเกตนคร  หน้าหอโหวต  บึงพลาญชัย  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด