ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวัชราภรณ์  ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3