ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ” นครพนมยามเช้า ” 

วันที่  9 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รองผอ. สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ” นครพนมยามเช้า ”  ณ  บ้านพักรับรองริมโขง  ทิวเขา บ้านท่าควาย  ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม