วัตรวจเยี่ยม การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอฺสพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะสิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สนามสอบโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกสว่างเรืองศิษย์วิทยานุกูล โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม และโรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม