วัร่วมอบรมกิจกรรมถ่ายทององค์ความรู้โมลเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 12.45 น.- 17.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมอบรมกิจกรรมถ่ายทององค์ความรู้โมลเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม