ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครพนม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครพนม หลักสูตรลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังอย่างยั่งยืน ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ อันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง โดยมีคณะผู้ดำเนินโครงการและวิทยากรฝึกอบรม ดังนี้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางศิรินทิพย์  นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นายชาญชัย วังกะธาตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1, สพม.นครพนม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ เรือนจำกลางนครพนม