ร่วมลงนามที่ราชพัสดุที่นำเข้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานธนารักษ์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมลงนามที่ราชพัสดุที่นำเข้าโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานธนารักษ์ จังหวัดนครพนม