วัร่วมกิจกรรมและรับโล่เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 17.30 น. นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป.นครพนม เขต 1ร่วมกิจกรรมและรับโล่เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เวทีพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน “สกลม่วนชื่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร