การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม