ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายวังยางพัฒนา

วันที่ 15  มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,นายสมประสงค์  แก้วระดี และนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นพ เขต 1  ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ณ. รร. บ้านโนนหอม เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง จ. นครพนม