อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่  19  เมษายน 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน และนางสายสุดา สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร