พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม – รับฟัง รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑/ผอ.กลุ่มฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. ในการชี้แจงแนวทางการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน พาน้องกลับมาเรียน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ