รับการตรวจนโยบาย

วันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมและรับการตรวจนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ พร้อมด้วย นางจันทนีย์ ชูจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ณ โรงเรียนบ้านอูนนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม