ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นางสาวสถาพร แก้วเคน รก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะฯ และคณะกรรมการ