ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2566” 

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสุภาสินี  นามธิราช  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นายธรรมนูญ กีกาศ  พนักงานธุรการ  ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2566”  ณ  ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม