ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2566 อำเภอธาตุพนม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2566 ณ ร.ร.บ้านหัวดอน ร.ร.มรุกขนคร ร.ร.บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง และ ร.ร.พระกลางวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม