ร่วมพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถคาราวานสายตรวจ โครงการเปิดการเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21