ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม

วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุพนม  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ และ นางสุวิภา  เอกพิมพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา