ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

วันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพม.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วย นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ