ติดตานโยบายแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน ตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม