เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานส่วนราชการของ จ.นครพนม