ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 24 พฤษภาคม  2566 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านกลางน้อย อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม