การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  25-30 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1