สอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก : วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ