ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 2 มิถุนายน  2566  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านมหาชัย พร้อมมอบกระเช้าและเงินกองทุนช่วยเหลือ  ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ นายประยุทธ วงค์ฝ่ายแดง ลูกจ้างโรงเรียนบ้านมหาชัย ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่  และตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน  ณ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม