การประชุมเตรียมงานการอบรมปฏิบัติการกิจกรรมบูรณาการ (PBL) ตามโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานการอบรมปฏิบัติการกิจกรรมบูรณาการ (PBL) ตามโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางพรรณวดี  มณีรัตน์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   คณะศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1