ร่วมกิจกรรมเวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมกิจกรรมเวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น