ต้อนรับคณะ  ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม,ผอ.หน่วย, คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะ  ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานคณะติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้