ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม  

วันที่ 12 มิถุนายน 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1  มอบหมายให้นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ และในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในครั้งนี้