ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1