ร่วมกิจกรรมตลาดคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2  เชื้อชาติ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม,ผอ.หน่วย,และเจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1, ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมตลาดคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2  เชื้อชาติ  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม  โดยมีสินค้าจากชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นสินค้า OTOP ของนครพนม มาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย  และในครั้ง สพป.นครพนม เขต 1 ได้นำชุดการแสดงไปร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย