ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันที่  26 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   มอบหมายให้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม   ณ  อาคารโดม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อ.เมือง  จ.นครพนม