การประกวดและแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566

วันที่  27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ณ  ห้องประชุมพระเทพวรมุนี  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย,  คณะศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้